Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej"
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku
udzielono pomocy publicznej"
20.11.2019 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej:"
25.06.2018 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym
w 2016 roku udzielono pomocy publicznej.
08.09.2017 więcej
Pomoc publiczna w 2015 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku
udzielono pomocy publicznej.
31.05.2016 więcej
Pomoc publiczna 2014
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku
udzielono pomocy publicznej
21.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się